Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAIŃSKI

Aktualność danych:

GAIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (109 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

181

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GAIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2760. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • podlaskie109 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn

  • wielkopolskie16 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: