Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAICKA

Aktualność danych:

GAICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 90 osób, z czego:

90

kobiet

Męska forma nazwiska to GAICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2876. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie31 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • wielkopolskie14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).