Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAICKI

Aktualność danych:

GAICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (25 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

106

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GAICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie25 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podlaskie4 mężczyzn

  • pomorskie8 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • wielkopolskie23 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).