Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAIDA

Aktualność danych:

GAIDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (224 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 697 osób, z czego:

384

kobiety

313

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.23.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2582. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2628. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAIDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie107 mężczyzn, 117 kobiet

  • śląskie104 mężczyzn, 111 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).