Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAIK

Aktualność danych:

GAIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (533 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2649 osób, z czego:

1348

kobiet

1301

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1655. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1666. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie131 mężczyzn, 123 kobiety

 • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn, 16 kobiet

 • lubelskie54 mężczyzn, 67 kobiet

 • lubuskie44 mężczyzn, 37 kobiet

 • łódzkie256 mężczyzn, 277 kobiet

 • małopolskie139 mężczyzn, 121 kobiet

 • mazowieckie131 mężczyzn, 130 kobiet

 • opolskie57 mężczyzn, 52 kobiety

 • podkarpackie14 mężczyzn, 18 kobiet

 • pomorskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • śląskie171 mężczyzn, 171 kobiet

 • świętokrzyskie80 mężczyzn, 87 kobiet

 • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 12 kobiet

 • wielkopolskie17 mężczyzn, 20 kobiet

 • zachodniopomorskie79 mężczyzn, 84 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: