Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJĘCKA

Aktualność danych:

GAJĘCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 191 osób, z czego:

191

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJĘCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2775. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJĘCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie14 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubuskie4 kobiety

 • łódzkie74 kobiety

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie10 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie34 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).