Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJCZYK

Aktualność danych:

GAJCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

42

kobiety

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.2.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2906. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).