Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDECZKA

Aktualność danych:

GAJDECZKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (65 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

72

kobiety

71

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDECZKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie19 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie31 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).