Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDEK

Aktualność danych:

GAJDEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (385 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 562 osoby, z czego:

284

kobiety

278

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2682. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2663. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie19 mężczyzn, 12 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • podkarpackie203 mężczyzn, 182 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 20 kobiet

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).