Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDEMSKA

Aktualność danych:

GAJDEMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

169

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJDEMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2797. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDEMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie17 kobiet

 • lubelskie20 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • małopolskie8 kobiet

 • mazowieckie7 kobiet

 • opolskie26 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: