Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDEROWICZ

Aktualność danych:

GAJDEROWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (63 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

94

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2872. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDEROWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn, 36 kobiet

  • lubelskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie17 mężczyzn, 24 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).