Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDOSZ

Aktualność danych:

GAJDOSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (205 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 376 osób, z czego:

195

kobiet

181

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2771. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2760. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDOSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie35 mężczyzn, 35 kobiet

  • lubuskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie98 mężczyzn, 107 kobiet

  • śląskie20 mężczyzn, 29 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).