Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDOWSKA

Aktualność danych:

GAJDOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: podlaskim (44 osoby), świętokrzyskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 248 osób, z czego:

248

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJDOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2718. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • kujawsko-pomorskie25 kobiet

 • lubuskie8 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • mazowieckie6 kobiet

 • podkarpackie5 kobiet

 • podlaskie44 kobiety

 • pomorskie28 kobiet

 • śląskie5 kobiet

 • świętokrzyskie44 kobiety

 • warmińsko-mazurskie17 kobiet

 • wielkopolskie2 kobiety

 • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).