Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDZIŃSKA

Aktualność danych:

GAJDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (90 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 565 osób, z czego:

565

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2401. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 kobiet

 • kujawsko-pomorskie43 kobiety

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie25 kobiet

 • łódzkie79 kobiet

 • małopolskie17 kobiet

 • mazowieckie49 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • podlaskie33 kobiety

 • pomorskie17 kobiet

 • śląskie53 kobiety

 • świętokrzyskie13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie15 kobiet

 • wielkopolskie90 kobiet

 • zachodniopomorskie40 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).