Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJDZICKA

Aktualność danych:

GAJDZICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (72 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJDZICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2818. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJDZICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubelskie3 kobiety

  • lubuskie5 kobiet

  • łódzkie72 kobiety

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).