Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJECKA

Aktualność danych:

GAJECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (102 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 446 osób, z czego:

446

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2520. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie37 kobiet

 • kujawsko-pomorskie14 kobiet

 • lubelskie16 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie36 kobiet

 • małopolskie64 kobiety

 • mazowieckie6 kobiet

 • opolskie8 kobiet

 • podkarpackie82 kobiety

 • śląskie102 kobiety

 • świętokrzyskie6 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: