Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJERSKA

Aktualność danych:

GAJERSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • podkarpackie16 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie23 kobiety

  • świętokrzyskie28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).