Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJEWSKA

Aktualność danych:

GAJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (2862 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 13595 osób, z czego:

13595

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

85. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie855 kobiet

 • kujawsko-pomorskie829 kobiet

 • lubelskie517 kobiet

 • lubuskie234 kobiety

 • łódzkie1106 kobiet

 • małopolskie780 kobiet

 • mazowieckie2862 kobiety

 • opolskie243 kobiety

 • podkarpackie453 kobiety

 • podlaskie198 kobiet

 • pomorskie957 kobiet

 • śląskie793 kobiety

 • świętokrzyskie443 kobiety

 • warmińsko-mazurskie533 kobiety

 • wielkopolskie918 kobiet

 • zachodniopomorskie597 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).