Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJEWY

Aktualność danych:

GAJEWY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

66

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.74.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJEWY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • wielkopolskie60 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).