Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJKO

Aktualność danych:

GAJKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (184 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 380 osób, z czego:

190

kobiet

190

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2751. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie35 mężczyzn, 34 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • podlaskie99 mężczyzn, 85 kobiet

  • pomorskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie28 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).