Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJKOWSKA

Aktualność danych:

GAJKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (87 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 514 osób, z czego:

514

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2452. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie21 kobiet

 • kujawsko-pomorskie80 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie12 kobiet

 • małopolskie58 kobiet

 • mazowieckie87 kobiet

 • pomorskie76 kobiet

 • śląskie16 kobiet

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie33 kobiety

 • wielkopolskie9 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).