Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJNY

Aktualność danych:

GAJNY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

42

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.6.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2871. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJNY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • śląskie35 mężczyzn, 32 kobiety

  • wielkopolskie26 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: