Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOCHA

Aktualność danych:

GAJOCHA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

46

kobiet

34

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.35.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2920. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOCHA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie14 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).