Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOR

Aktualność danych:

GAJOR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (64 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 252 osoby, z czego:

122

kobiety

130

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2811. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn, 7 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie30 mężczyzn, 34 kobiety

  • lubuskie14 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn

  • wielkopolskie27 mężczyzn, 18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).