Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOWCZYK

Aktualność danych:

GAJOWCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 341 osób, z czego:

172

kobiety

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2794. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2772. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOWCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie31 mężczyzn, 30 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubuskie4 mężczyzn, 12 kobiet

 • łódzkie6 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie10 mężczyzn, 13 kobiet

 • mazowieckie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • opolskie8 mężczyzn, 10 kobiet

 • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie48 mężczyzn, 43 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie35 mężczyzn, 33 kobiety

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: