Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOWIEC

Aktualność danych:

GAJOWIEC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

86

kobiet

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOWIEC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie16 mężczyzn, 21 kobiet

  • mazowieckie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie21 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).