Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOWIECKA

Aktualność danych:

GAJOWIECKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (24 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 75 osób, z czego:

75

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJOWIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOWIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • mazowieckie24 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).