Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOWSKA

Aktualność danych:

GAJOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (101 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 302 osoby, z czego:

302

kobiety

Męska forma nazwiska to GAJOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2664. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie62 kobiety

  • lubuskie11 kobiet

  • małopolskie13 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie16 kobiet

  • podkarpackie8 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie101 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).