Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJOWSKI

Aktualność danych:

GAJOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (95 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 265 osób, z czego:

4

kobiety

261

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GAJOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2680. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie45 mężczyzn

  • lubuskie9 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn

  • opolskie16 mężczyzn

  • podkarpackie8 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie95 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie21 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).