Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJSKA

Aktualność danych:

GAJSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

74

kobiety

30

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.47.

Żeńska forma nazwiska to GAJSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2911. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie3 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie15 kobiet

  • wielkopolskie28 mężczyzn, 26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).