Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJTKA

Aktualność danych:

GAJTKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 81 osób, z czego:

41

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJTKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie10 mężczyzn, 10 kobiet

  • mazowieckie15 mężczyzn, 19 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).