Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJTKOWSKA

Aktualność danych:

GAJTKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (114 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

198

kobiet

Męska forma nazwiska to GAJTKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2768. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJTKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • kujawsko-pomorskie114 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • mazowieckie4 kobiety

  • pomorskie28 kobiet

  • śląskie14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).