Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJTKOWSKI

Aktualność danych:

GAJTKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (105 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 214 osób, z czego:

214

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GAJTKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2727. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJTKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie105 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • pomorskie32 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).