Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAJUR

Aktualność danych:

GAJUR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (125 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 198 osób, z czego:

99

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2824. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2827. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAJUR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubelskie70 mężczyzn, 55 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).