Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAKAN

Aktualność danych:

GAKAN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

38

kobiet

38

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2885. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAKAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie21 mężczyzn, 24 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).