Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAL

Aktualność danych:

GAL – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (346 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1048 osób, z czego:

532

kobiety

516

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2434. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2425. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie35 mężczyzn, 33 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie6 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie49 mężczyzn, 72 kobiety

 • małopolskie178 mężczyzn, 168 kobiet

 • mazowieckie37 mężczyzn, 31 kobiet

 • opolskie14 mężczyzn, 17 kobiet

 • podkarpackie8 mężczyzn, 10 kobiet

 • pomorskie19 mężczyzn, 20 kobiet

 • śląskie43 mężczyzn, 35 kobiet

 • świętokrzyskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie16 mężczyzn, 17 kobiet

 • wielkopolskie13 mężczyzn, 11 kobiet

 • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: