Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALACH

Aktualność danych:

GALACH – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (121 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

83

kobiety

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2848. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALACH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie57 mężczyzn, 64 kobiety

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).