Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALACKI

Aktualność danych:

GALACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 58 osób, z czego:

58

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GALACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie16 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).