Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALANEK

Aktualność danych:

GALANEK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (125 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 350 osób, z czego:

170

kobiet

180

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALANEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie15 mężczyzn, 18 kobiet

  • podlaskie68 mężczyzn, 57 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie14 mężczyzn, 15 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie53 mężczyzn, 36 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: