Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALANTOWICZ

Aktualność danych:

GALANTOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

67

kobiet

63

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2878. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALANTOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie37 mężczyzn, 35 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).