Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALAR

Aktualność danych:

GALAR – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 169 osób, z czego:

80

kobiet

89

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2852. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALAR w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie30 mężczyzn, 27 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie12 mężczyzn, 11 kobiet

  • podlaskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: