Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALARDA

Aktualność danych:

GALARDA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (45 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

68

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.88.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALARDA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie25 mężczyzn, 20 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).