Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALARY

Aktualność danych:

GALARY – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (72 osoby).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

73

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2850. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2844. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALARY w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie24 mężczyzn, 14 kobiet

  • podkarpackie38 mężczyzn, 34 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).