Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALASIŃSKA

Aktualność danych:

GALASIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 192 osoby, z czego:

192

kobiety

Męska forma nazwiska to GALASIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALASIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 kobiet

  • kujawsko-pomorskie15 kobiet

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie20 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie14 kobiet

  • śląskie10 kobiet

  • świętokrzyskie7 kobiet

  • wielkopolskie54 kobiety

  • zachodniopomorskie24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).