Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALASIŃSKI

Aktualność danych:

GALASIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GALASIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2761. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALASIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie31 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie20 mężczyzn

  • lubuskie6 mężczyzn

  • łódzkie25 mężczyzn

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie10 mężczyzn

  • śląskie11 mężczyzn

  • świętokrzyskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie44 mężczyzn

  • zachodniopomorskie13 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: