Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALASZEK

Aktualność danych:

GALASZEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podlaskim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

18

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALASZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podlaskie17 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).