Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALBARCZYK

Aktualność danych:

GALBARCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (186 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 298 osób, z czego:

150

kobiet

148

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2816. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2793. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALBARCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubelskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • lubuskie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn

  • mazowieckie96 mężczyzn, 90 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).