Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALBAS

Aktualność danych:

GALBAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (97 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

103

kobiety

82

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.26.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2863. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2859. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALBAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie42 mężczyzn, 55 kobiet

  • świętokrzyskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).