Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALBIERCZYK

Aktualność danych:

GALBIERCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (103 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

75

kobiet

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2891. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALBIERCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubuskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • wielkopolskie49 mężczyzn, 54 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).