Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GALEŃSKA

Aktualność danych:

GALEŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

18

kobiet

Męska forma nazwiska to GALEŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2948. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GALEŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).